Parterapi

Der er mange forskellige grunde til, at par vælger at gå i terapi. Nogle vælger at have disse samtaler forebyggende, imens de stadig har det godt sammen. De ser parterapien som en vedligeholdelse af deres kærlighedsforhold, på samme måde som man vedligeholder sin bil, sit hus, sin cykel m.m. Andre vender sig først mod hjælp, når de kan mærke, at forholdet lider så stor last, at det er svært at reparere selv. Ved sidstnævnte scenarie vil det kræve mere tid og vilje, da der ofte er mange og flerårige konflikter, der står i vejen for en kærlig og empatisk pardynamik. Man skal i parterapi begge være indstillet på at ønske en forandring. 

 

Jeg arbejder i parterapi med affektfokuseret psykoterapi. Denne form for terapi tager udgangspunkt i psykolog Paul Ekmans forskning i følelser.  Med affektfokuseret par- og sexterapi arbejder jeg ud fra den antagelse, at der ligger konfliktfyldte følelser bag folks problemer. Jeg vil hjælpe jer med at blive opmærksom på disse følelser, og hjælpe jer til at få øje på de forsvarsmekanismer I ubevidst bruger for at holde følelserne på afstand. Den måde I opfører jer på overfor hinanden stammer fra ubevidste, fortrængte følelser. 

 

Som sundhedsplejerske kender jeg alt til de udfordringer man som par i en småbørnsfamilie rammes af. Disse udfordringer kan nogle gange blive så store, at man behøver hjælp udefra. Skilsmisseraten i Danmark er meget høj, og mange af disse skilsmisser sker i de to første år efter første barns fødsel. Dette vidner om den store belastning for et parforhold som et barn kan være. 

“Der er en revne i alting, det er sådan lyset kommer ind.”  – Leonard Cohen

“Manden og kvinden er to aflåsede skrin, og det ene indeholder nøglen til det andet”.  Karen Blixen